Herunder vises en række billeder af huset og dets omgivelser. Klik på et af dem og billedet bliver større samtidig med der åbnes en menu, hvorfra der kan vises et billedshow.
Bemærk husets grundplan på et af de første billeder.
  

🙂 🙂🙂